Expozitie dedicata zilei de 8 Martie

Expozitie dedicata zilei de 8 Martie
Materialele care apar pe acest blog aparţin autorului şi nu se pot reproduce fără acordul acestuia. Toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Imagini din zonele pe care le-am vizitat.

miercuri, 7 octombrie 2009

Doamna Elena Condrei

Cănd am prezentat deschiderea ,, cabinetului de numismatică" la biblioteca judeţeană, am postat o fotografie. In imagine se poate vedea doamna director al bibliotecii judeţene, Cornelia Viziteu, doamna Elena Condrei, domnul Dogaru, preşedinte Numismatică Bucureşti şi din partea domnul preşedinte al Consiliului Judeţean C. Conţac. Doamna a fost invitată pentru că este autoarea proiectului şi membru fondator al Cabinetului de medalistică de la Biblioteca Judeţeană Mihai Eminescu, Botoşani. S-a implicat în acordare premiului,,Eminescu" pentru unele colecţii deosebite studiate de colecţionari pasionaţi.
Dar, cine este doamna Elena Condrei?ELENA CONDREI (născută Grădinaru; pseudonim Aida Vernescu)
Născută la 7 Septembrie 1949, în oraşul Pogoanele, judeţul Buzău.
--Este ziarist, editor, scriitor.
STUDII
Clasele I-IV şi primul trimestru din clasa a VII-a, la Şcoala generală din comuna Ciulniţa, judeţul Ialomiţa.
Liceul Teoretic din Dorohoi, promoţia 1967.
Institutul Pedagogic, secţia învăţători, Botoşani, promoţia 1974.
--În aceeaşi perioadă urmează şi cursurile Şcolii Populare de Artă, secţia regie actorie.
--A absolvit Facultatea de ziaristică, 1974-1979, Bucureşti, Academia Ştefan Gheorghiu.
--Este membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti; (Carte Internaţională de Ziarist profesionist, 1990).
--Este membră a Asociaţiei Editorilor din România, 1997.
--Este fondatoarea Asociaţiei Culturale GEEA.ro
ACTIVITATE
Profesor suplinitor la Casa de copii (Liceul Anastasie Başotă) Pomârla jud, Botoşani, 1967-1972
Invăţător titular la Şcoala Borzeşti, jud. Botoşani, 1974-1975.
Director la Casa de Cultură din Dorohoi,1976-1977.
Profesor la diverse şcoli şi licee din municipiul Botoşani, corector, redactor, redactor principal, redactor de rubrică, la cotidianul Clopotul şi după 1989 director şi proprietar al ziarului GAZETA DE BOTOŞANI (1977-1994).
Co-proprietar al publicaţiei FOTOREPORTER, 1990.
Director editor al propriei reviste de cultură COLLOQUIUM, 1997.

Fondator, organizator şi realizator a Instituţiei Premiilor EMINESCU pentru literatură, arte vizuale, colecţii şi colecţionari şi medaliilor TEIUL DE AUR şi TEIUL DE ARGINT, 2002.
Preşedinte Director General şi fondator al Asociaţiei Culturale GEEA.ro
Membru fondator al Fundaţiei Naţionale pentru Cultură, Artă şi Literatură MIHAI EMINESCU, Botoşani.
Membru fondator al Societăţii Culturale EXPO-ART, Botoşani.
Ca director-editor al Editurii GEEA a acordat premii la Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a operei eminesciene Porni Luceafărul şi la Festivalul concurs de poezie şi proză scurtă Magda Isanos - Eusebiu Camilar, Udeşti, Suceava, la secţiunea debut în volum.
A reeditat revista de cultură JUNIMEA MOLDOVEI DE NORD.
A prefaţat cărţi, a îngrijit ediţii de albume de artă (Marcel Olinescu-Mesterul Manole, linogravura, Editura Geea, 1997; Ipotesti – topos eminescian - Editura Geea, 2000).
Colaborează la revistele de cultură Colloquium , Intertext. si Absolut cultural

PREMII
PANA DE AUR- Mihai EMINESCU, a Societăţii de Numismatică din România, Gruparea Colecţionarilor de Medalii şi Insigne „MIHAI EMINESCU (2006).
Diploma şi Distincţia comemorativă „120 de ani de la trecerea în eternitate Eminescu a Luceafărului poeziei româneşti, Mihai” – Societatea Numismatică
Română, Gruparea Colecţionarilor de Medalii şi Insigne „Mihai Eminescu”, 15 Iunie 2009.
OPERA: ,,PELERIN ÎN ŢARA LUI IISUS", Editura VINEA, Bucureşti, 2004.

REFERINŢETRAIAN APETREI O carte- o victorie a eternităţii asupra clipei , Viaţa, Anul V, Nr. 178, 24 Martie, 2004, pag. 1.


VASILE I. SCHIPOR (Centrul de Studii Bucovina al Academiei Române) , Pelerinajul în tradiţia popoarelor creştine la români;Elena Condrei, Pelerin în Ţara lui Iisus, Bucureşti , Editura Vinea, 2004, document românesc al unui pelerinaj jubiliar contemporan, reportaj scris cu sufletul la gură al unui pelerin către Cer din Ţara de Sus a Grădinii Maicii Domnului, 7 zile bucovinene, Anul V, Nr. 175, 25-31 Martie, 2004, pag. 6.


AL.D. FUNDUIANU; Elena Condrei- Pelerin în Ţara lui Iisus, Atitudinea, Anul 3, Nr, 74, 23-29 Martie, 2004, pag 4a


.DOINA CERNICA; Călătorind la locurile sfinte ;Crai nou, Anul XV, Nr. 3639, 10 Aprilie, 2004, pag. 5.
PREOT PROTOPOP LUCIAN LEONTE: O carte inspirată- Pelerin în Tara lui Iisus ( cuvânt rostit la lansarea cărţii, Rădăuţi, 26 Martie, 2004) publicat în revista de cultură Intertext, Nr. 1-2 ( 20-21), Iunie, 2006.


EMINESCU NESTINS ( Interviuri cu Conf. univ. dr. Constantin Mălinaş, Oradea), Editura GEEA, Botoşani, 2009
Două argumente ne permit să afirmăm că serbările Eminescu de la Botoşani-Ipoteşti, din 14-15 iunie, au dat un loc special bihorenilor, prin două evenimente majore: primul, poetul Ioan Moldovan, redactor la revista "Familia", a fost distins cu Premiul Naţional de poezie, al doilea, conf. univ. dr. Constantin Mălinaş, întemeietorul revistei "Familia Română", a devenit personajul principal al cărţii "Eminescu nestins", de Elena Condrei.
În Cotidianul Independent,, CRIŞANA", pe data de 18.07.2009, despre cartea editată ,, Eminescu nestins" de Elena Condrei, dna Loredana Ionaş scria:
,,Cartea "Eminescu nestins" a fost lansată public pe scena Teatrului "Eminescu", din Botoşani, fiind prezentată elogios de către scriitorii Lucia Olaru-Nenati şi Horia Zilieru. Apărută la Editura "Geea" din Botoşani, această carte reprezintă un ideal şi un concept de continuare, de asimilare, de retrăire Eminescu. Totodată, înseamnă prima apariţie într-o colecţie editorială nouă, cu acest nume, în care sunt prezentaţi biobibliografic scriitorii distinşi cu Premiul "Teiul de Aur". "Am primit acest premiu în iunie 2005 la Botoşani, ca aplicare a conceptului Eminescu nestins în ceea ce am scris de-a lungul anilor", ne-a mărturisit Constantin Mălinaş. Primele 150 de pagini sunt de interviu, organizat în şapte capitole, cu temele: "Eminescu dintâi", "Din arheologia lecturii", "Preocupări de bibliologie", "Medalistica Eminescu", "Alarmă pentru subiectul Emanuil Gojdu" şi "Reforma Eminescu". Partea a doua a cărţii cuprinde biografia şi bibliografia conf. univ. dr. Constantin Mălinaş, însumând "recolta" sa pe patruzeci de ani, adică o mie de articole, două sute de studii şi vreo 18 cărţi de istorie şi literatură, revista "Familia Română" şi altele. Cifrele sunt mari, sunt impresionante, de aceea ne întrebăm cum au fost ele posibile? Mălinaş spune că nucleul motivaţional l-a găsit în aritmetica gândirii şi acţiunii eminesciene. "Cei de la Botoşani au observat şi au condus o bibliografie pe numele meu. Acum au găsit-o nimerită pentru a deschide cu ea seria editorială a urmaşilor de Eminescu. Ceea ce mă onorează şi mă obligă foarte mult", a mai spus interlocutorul nostru".
În Cartea de Onoare am găsit consemnat aceste cuvinte de apreciere a dlui director al Teatrului ,,Mihai Eminescu" Botoşani:,,Să avem mereu în suflete optimismul şi generozitatea care să ne aducă la un loc pe toţi cei care îl venerăm pe poetul nepereche! Vreme trece, vreme vine…"
(semnează Sanda şi Traian Apetrei, 14 iunie 2009) Tel: 0756032034;
e-mail: elena_condreigeea@yahoo.com


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu