Expozitie dedicata zilei de 8 Martie

Expozitie dedicata zilei de 8 Martie
Materialele care apar pe acest blog aparţin autorului şi nu se pot reproduce fără acordul acestuia. Toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Imagini din zonele pe care le-am vizitat.

duminică, 11 octombrie 2009

Câteva cuvinte despre ,, Istoria Bucureştiului"


Cu ocazia sărbătoririi ,, Bucureşti 550 de ani", Asociaţia Filatelică Bucureşti a organizat ,, Salonul Filatelic Bucureşti 2009". Cu această ocazie a fost editat ,,catalogul expoziţiei", unde au fost consemnate programul expoziţiei, clasele competiţionale ale expozanţilor şi date istorice cu privire la istoria ,,Bucureştiului", prezentat de domnul Dumitru F.Dumitru, secretar al Asociaţiei Filatelice Bucureşti:
,, Cele mai vechi mărturii referitoare la existenţa unei activităţi umane pe teritoriul actual al Municipiului Bucureşti datează din Paleoliticul mijlociu; obiecte din silex şi din cuarţ au fost indentificate în cartierele Pantelimon, Herestrău, Militari, pe dealurile Mihai Vodă, Radu Vodă.
-Potrivit tradiţiei, Bucureştiul exista ca tărg înainte de formarea statului independent Ţara Românească, la începutul sec. XIV-lea, întemeietorul său fiind considerat Ciobanul Bucur sau legendarul Negru Vodă.
- Ipoteza cea mai apropiată de adevăr e cea care plasează vatra oraşului în zona Curtea Veche de pe malul stâng la Dâmboviţei, în apropierea Hanului lui Manuc. Aici, Vlad Ţepeş (domn al Ţării Româneşti în anii 1448, 1456-1462, 1476) a ridicat Cetatea Bucureştilor ca punct fortificat pentru stăvilirea invaziilor turceşti care amenţau existenţa ca stat a Ţării Româneşti şi a capitalei sale , Târgovişte.
- Data de 20 septembrie 1459 marchează cea mai veche consemnare scrisă a denumirii Cetăţii Bucureşti, existentă într-un document emis de Vlad Ţepeş.
- Primul document în care Bucureştiul este atestat ca oraş poartă data de 3 iunie 1533.
- În 1659, Bucureştiul devine capitala definitivă a Ţării Româneşti. Domnii Şerban Cantacuzino (1678-1688) şi Constantin Brâncoveanu (1688-1714) încurajează construcţiile laice şi bisericeşti.
- În epoca fanariotă, Domnul Alexandru Ipsilanti (1774-1782) a făcut o nouă delimitare a Bucureştiului, a asigurat alimentarea cu apă potabilă, a construit o nouă curte domnească, a reorganizat complet Academia Domnească de la ,, Sfântul Sava” (1776). La Văcăreşti au fost înfiinţate o şcoală, o tipografie, precum şi frumoasa bibliotecă a Mavrocordaţilor. Între anii 1828-1830, pe străzile centrale se instalează iluminatul public cu felinare cu undelemn(în 1830 existau 955 de felinare).
- În 1821, Bucureştiul devine centru revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu, care pune capăt domniilor fanariote.
- În 1844, a fost executat sistemul de alimentare cu apă al oraşului cu ţevi metalice. Au fost contruite palatele Ghica(1822), Şuţu(1834) şi Ştirbei(1835)
- În 1859, Alexandru Ioan Cuza este ales Domn al Principatelor Unite. La 24 iqanuarie-5 februarie 1862, cu ocazia deschiderii primului parlament al României, domnitorul Alexandru Ioan Cuza proclamă ,, Unirea definitivă a Principatelor, iar oraşul Bucureşti capitala României”
- În 1857, pe străzile Bucureştiului au fost instalate lămpi cu ,, idrocarbură” (petrol lampant). Bucureştiul fiind primul oraş din lume care a folosit acest sistem de iluminat public.
- La 9 mai 1877 are loc proclamarea independenţei de stat a României.
- În ziua de 18 noiembrie-1 decembrie 1918, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia consfiinţeşte crearea statului naţional unitar român, Bucureştiul devenind pentru un sfert de secol , capitala României Mari.
- În 1947 Bucureştiul devine capitale Republicii Populare Române, iar între anii 1965-1989, capitala Republicii Socialiste România.
- ( după ,, Encilopedia geografică a României” de Dan Ghinea ( vol I. Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 1996)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu