Expozitie dedicata zilei de 8 Martie

Expozitie dedicata zilei de 8 Martie
Materialele care apar pe acest blog aparţin autorului şi nu se pot reproduce fără acordul acestuia. Toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Imagini din zonele pe care le-am vizitat.

sâmbătă, 8 mai 2010

LANSARE CARTE

Studii etnografice pentru cei din viitor
Sâmbătă, 25 aprilie, la Sala de festivităţi a Muzeului Judeţean Botoşani, în prezenţa unei numeroase asistenţe, a fost lansată lucrarea „Cămaşa de sărbătoare”.
Rod al muncii referentului etnograf Margareta Mihalache, lucrarea este un studiu de cercetare bazat pe piesele aflate în Colecţia Muzeală Ungureni – satul Mihai Viteazu, respectiv cămăşi femeieşti şi bărbăteşti vechi de zeci de ani, spre sută. La lansare au participat personalităţi de seamă din domeniul cercetării etnografice, printre care Marcel Lutic şi Eva Giosanu, cercetători etnografi din cadrul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iaşi, dr. etnograf Angela Paveliuc-Olaru, etnolog Steliana Băltuţă.


Fiecare din cei nominalizaţi a avut numai cuvinte de laudă la adresa autoarei Margareta Mihalache, apreciind efortul acesteia în a se apleca spre o asemenea temă de cercetare etnografică, subliniind totodată importanţa studiului, care completează şi consolidează teza cum că în spaţiul dintre Siret şi Prut există o tradiţie etnografică de sine stătătoare, expresie a identităţii locuitorilor acestei zone. Până nu cu mulţi ani în urmă, vreo 40-50, cercetarea etnografică nu recunoştea faptul că în acest spaţiu geografic ar exista o tradiţie proprie, individualizată, care să poarte amprenta locului. Judeţul Botoşani, din punct de vedere etnografic era inclus în aria largă a tradiţiilor multiculturale ale coloniştilor care s-au aşezat pe aceste meleaguri.


O mână de botoşăneni cu sufletul dăruit locului natal, cu aplecare spre cercetarea tradiţiilor populare autohtone, cu persuasiune în a bate la porţile înalte ale autorităţilor etnografice ale ţării cu lucrări şi studii de specialitate, au convins lumea ştiinţifică de specialitate că judeţul Botoşani are tradiţia sa proprie şi că nu coloniştii au impus localnicilor tradiţiile lor, ci ei s-au adaptat la tradiţiile locului unde s-au aşezat. Munca acestor înaintaşi, printre care aş nominaliza-o pe Angela Paveliuc-Olaru, dr. etnograf, este continuată, iată, de către generaţia tânără de cercetători, printre care trebuie s-o aşezăm, la locul cuvenit şi meritat, şi pe referenta etnografă Margareta Mihalache.


Dealtfel autoarea, specializată în astfel de studii, a mai semnat o lucrare similară, apărută anul trecut şi intitulată „Cămaşa de sărbătoare din Colecţia Muzeală Conceşti”.


,,Nu pot să închei micul meu expozeu fără a nu aminti aici de înflăcăratul discurs ţinut de către cercetătorul etnograf ieşean Marcel Lutic, care a elogiat munca şi opera unui adevărat român îndrăgostit de tradiţiile satului. Mă refer aici la prof. Eugen D. Neculau (1900 / 1974), care după absolvirea studiilor universitare s-a retras în comuna natală Ungureni şi şi-a dedicat întreaga viaţă studiului tradiţiilor populare, valorificarea acestora şi culturalizarea ţăranilor, criticând acid politicienii acelor vremuri, fapt pentru care nu era privit cu ochi buni de către autorităţi."
Prof. Eugen D. Neculau a înfiinţat la Ungureni, în 1927, un Cămin cultural, subordonat Fundaţiei culturale conduse de Dimitrie Gusti, în câţiva ani reuşind să schimbe înfăţişarea aşezării. În 1936 Căminul este transformat în Universitate populară, fiind prima de acest fel din România.
„Într-o vreme când ne este ruşine să rostim cuvântul „erou” şi „patriot”, când tinerilor noştri le este ruşine cu tradiţiile păstrate de părinţi şi bunici, numele lui Eugen D. Neculau nu mai spune nimic nimănui. A fost dat uitării pe nedrept
” – a ţinut să sublinieze Marcel Lutic, cel care s-a angajat să pună în valoare impresionanta arhivă documentară rămasă de pe urma profesorului. Munca Margaretei Mihalache, a înaintaşilor săi, de a consemna aceste tradiţii specifice locului va primi recunoaşterea generaţiilor viitoare, care nu se vor mai trezi în casa părinţilor cu lada de zestre din odaia cea mare şi nici nu vor mai putea pipăi cămaşa de borangic, frumos ornamentată, rămasă de la străbunici. Toate acestea, peste 50 – 100 de ani vor deveni amintiri frumoase, nostalgice, iar studiile de cercetare de acum, prin puterea cuvântului şi a imaginii, vor fi preţioase izvoare istorice. Să mai adaug faptul că ambele lucrări semnate de Margareta Mihalache poartă amprenta Editurii Agata, directorul acesteia, Ioan Istrati, fiind recompensat public cu frumoase cuvinte de apreciere pentru aplecarea sa dezinteresată pentru susţinerea actului cultural. (Ioan Rotundu)
Foto: autoarea Margareta Mihalache şi costumul popular donat Secţiei de etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani de către ex-senatorul Viorel Alexandru, originar din comuna Conceşti.


<>

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu