Expozitie dedicata zilei de 8 Martie

Expozitie dedicata zilei de 8 Martie
Materialele care apar pe acest blog aparţin autorului şi nu se pot reproduce fără acordul acestuia. Toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Imagini din zonele pe care le-am vizitat.

vineri, 6 mai 2011

Lansarea volumului de poeme ,,Legenda satului de altădată

Mari poeţi au ţinut să perenizeze legătura lor cu satul. Cu satul natal, cu satul copilăriei sau cu satul în genere. O face şi marele poet român Ion Pillat – „Nu sunt al lui, dar satul e în mine; / Trăieşte-n sufletu-mi cu toţi ai săi. / Simt cum mustesc în sângele din vine: / Copaci şi case, oameni buni şi răi” („Poetul”). Pentru mulţi, pentru foarte mulţi creatori, legătura cu satul devine o frumoasă şi necesară obsesie literară
,,Maria Moisoiu încearcă să li se alăture la cartea sa de debut (Editura AGATA, Botoşani, 2011). Drept pentru care, dă timpul înapoi, la anii copilăriei, când – „În îngăduinţa lor, bunicii ne-ndemnau la poznele iertate, / la răsfăţare moderată, la alintările visate. / Se lăsau cuceriţi de micile nebunii, / transformân-du-se în minţi de copii” („Bătrânii”). Bunicii, copilăria sub aripa lor ocrotitoare sunt, la rândul lor, tot o frumoasă şi stăruitoare obsesie, versul poetei ducându-ne într-acolo. În fond şi cum se spune, lucru transpus în vers şi cântec românesc – „Şi nu e om (român) să nu fi scris o poezie…”, autoarea se aşează, negreşit, pe acest calapod. Cum ar putea rămâne deoparte Casa Părintească? Aşa că, „Pregătind masa, mama cu ochi vioi, / bucuroasă, se uita pe furiş la noi. / Îl privea pe tata cu înfăţişare de om tandru. / se alătura şi-o cuprindeam şi pe ea în cadru” („Scenă de dragoste părintească”). Referitor la ea, nostalgiile curg şi curg – „Şi azi, când casa părintească suferă de singurătate, / dăinuie tradiţia frumoasă de bună vecinătate. / Destul să te apropii de poartă, că vecinii doritori / intră să vadă imaginea lăsată de părinţii iubitori” („Vecinii”).
De la ţară natura se simte şi se vede mai clar şi mai bine, meritându-şi mai cu prisosinţă elogiul, idee care nu scapă autoarei, într-un ciclu al cărţii, „Natura mereu prezentă”. Îi dă curs într-o poemă dedicată „Bunei mele prietene Dana” – „Ce elogiu mai poate să fie / decât natura descrisă-n proză şi poezie. / În nufărul din lac şi-n verdele teiului / a lunecat şi strălucit luceafărul poetului” („Elogiu Naturii”). Apoi, legătura autoarei cu satul natal, plin de „Tradiţii, obiceiuri, mistere”, o exprimă tranşant însuşi versul său – „Planta sfântă, a creştinilor, busuiocul / i-a binecuvântat pe săteni cu norocul. / A dat numele satului Busuiceni, nume predestinat / întru credinţa iubirea şi sufletul lor curat” („Busuiocul”)."
În mare, cam aceasta este cartea de debut a Mariei Moisoiu, o declaraţie sinceră de iubire, făcută satului natal, vechi sat românesc, născător şi dătător, la rându-i, de iubire. Sfios, timid, departe de tupeul multora, autoarea cutează la un debut literar liniştit, conştientă că lung este drumul către perfecţiune, darmite către cea absolută. Ţine să-şi aducă sieşi, satului şi cititorilor o ofrandă literară, „Legenda satului de altădată. Poeme”. Nu putem decât să-i răsplătim şi să-i încurajăm efortul acum, la început, acum; când are nevoie şi când trebuie, mai aşteptând-o.

SEMNAL – CARTEA BOTOŞĂNEANĂ. MARIA MOISOIU – ,,LEGENDA SATULUI DE ALTĂDATĂ. POEME”
Articol scris de: Ionel BEJENARU / 18 Mar 2011

,,Legenda satului de altădată
Muzeograf Steliana Băltuţă
Pe 14 aprilie 2011 ora 15, foarte aproape de duminica Floriilor, în sala de Festivităţi a Muzeului Judeţean Botoşani, a avut loc lansarea volumului de poeme ,, LEGENDA SATULUI DE ALTĂDATĂ” semnat de Maria Moisoiu născută la Busuiceni comuna Brăeşti şi care a fost hărăzită cu sensibilitate care i-a deschis drumul artei. Înainte de 1989, preşedintă a Cooperativelor Meşteşugăreşti, unde creaţia artistică s-a împletit cu utilitatea pieselor, doamna Maria Moisoiu a fost într-un univers al frumosului. De asemenea, locul naşterii a inspirat-o să scrie despre aşezare, despre familie, despre obiceiuri şi ritualuri vechi ale satului.
Acţiunea a fost deschisă de muzeograf şef Secţie istorie al Muzeului, Gheorghe Median. În momentul lansării, s-au referit la volumul apărut de sub tiparul Editurii Agata, în calitate de filolog doamna Dana Pietraru, muzeograf Ionel Bejenaru, profesor Georgică Manole, care au emis diverse puncte de vedere, cu aprecieri referitoare la poeme.
În cuvântul domniei sale, autoarea a mulţumit colectivului Editurii Agata, special Directorului Ion Istrate care a făcut posibilă apariţia volumului.
Inedit a fost faptul că lansarea a avut un cadru special creat de expoziţia etnografică, ,, PAŞTELE RITUAL ŞI SIMBOLISTICĂ” , care a cuprins ţesături şi ouă decorate specifice mai multor zone ale ţării, dar şi icoane din colecţia secţiei de etnografie.
Centrul de atenţie a fost panoul frontal unde a fost expus un covor de la Brăeşti, înconjurat de ştergare în fluture, luminând şi punând mai mult în valoare, frumuseţea decorului.
Lansarea volumului în acest cadru a dus gândul spre poemul ,, La şezătoare”, pe care autoarea l-a recitat. Versurile poemelor sunt veritabile tablouri în care imaginile şi culoarea duc pe cititor cu imaginaţia, în locurile descrise. Edificatoare sunt versurile din ,, Vechea aşezare” :
,, În tăcuta visare, coborând dinspre Huci în vale,
printre livezi de pruni, cireşi şi meri în floare,
îmbrăţişam atmosfera părintească, fără veste,
Mă apropiam cu sufletul de satul de poveste.

(...)
Biserica din brâul satului, un monument
clădit din lemnul de la stejarul sfânt,
aşternea în suflete o linişte profundă,
o stare de revelaţie, de bine ce inundă”.
(...)
De remarcat este şi poemul,, Bujorii Tradiţionali”.

,, Buchete de bujori în nuanţe de roşu aprins,
de frunzele mari şi viguroase cuprins,
se grăbeau pe strat să apară
Voiau să fie printre primele flori de primăvară.
(..)
Petalele catifelate, în adieri delicate


aşteptau dăruitoare sacrificate
De Paşte să coloreze ouăle roşioare
şi seara să fie presărate-n scăldătoare”
Poemul ,, Ziua de sărbătoare”, conturează frumuseţea vieţii satului de altădată.
,, La răsărit de soare, cu mic cu mare, în straie de sărbătoare,
cu sfânta credinţă şi feţe rugătoare,
sătenii păşeau agale spre slujba dimineţii.
Căpătau liniştea interioară pentru cursul vieţii.
(...)
Spre seară se adunau pe deal sau la răscruce de uliţe,
pe iarba verde îşi dăruiau ştiri şi sfaturi înţelepte.
Bărbaţii aveau locul lor, femeile stăteau deoparte.
Târziu, plecau spre case, cu înţelesuri cât cuprinde-o carte".
A fost o sărbătoare lansarea de carte, autoarea Maria Moisoiu primind felicitări şi buchete de flori de la prieteni, de la colegii cu care a lucrat la Primăria Botoşani, momente în care familia i-a stat mereu aproape.


BĂTRÂNII
de Maria MOISOIU
Cu imaginea tipărită-n istorie,
bătrânii satului, eroi cu titlu de glorie,
duceau cu demnitate povara vieţilor trecute.
Trăiau cu adevărul, iubirea şi credinţa la rang de virtute.

Bărbaţii aveau ceva dacic în port şi-n alură.
Îndreptau privirea mândră către cer, în bătătură
La-ntâlnire se opreau, îşi înfingeau toiagul în pământ
făcându-şi plecăciunea ca un jurământ.

Bătrânele cu-nfăţişare de maici, cu inimă bună
aveau faţa senină şi blajină.
Bunicile vindecătoare de suflete, naratoare
adunau pe toţi ai casei sub aripa ocrotitoare.

În îngăduinţa lor bunicii ne-ndemnau la poznele iertate
la răsfăţare moderată, la alintările visate.
Se lăsau cuceriţi de micile nebunii
transformându-se în minţi de copii.

Întâlnindu-i pe uliţe, prin sate
inima se-nmuia, se modela cu dragoste şi bunătate.
Ar fi vrut să-ţi spună multe din trecut
dar te lăsau cu-n dram de-nţelepciune cu-mprumut.
Înconjuraţi de natură şi inimi iubitoare ca o comoară,
trecerea lor odinioară era mai uşoară.

Aura lor de bunătate rămânea ca o sfântă rugăciune
cu dorinţa să-ndrepte omenirea spre meleaguri mai bune

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu