Expozitie dedicata zilei de 8 Martie

Expozitie dedicata zilei de 8 Martie
Materialele care apar pe acest blog aparţin autorului şi nu se pot reproduce fără acordul acestuia. Toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Imagini din zonele pe care le-am vizitat.

marți, 21 iulie 2009

REZOLUTIE UNIFERO, ATLANTA 2009


Participantele şi participanţii reuniţi în cadrul Conferinţei Uniunii Internaţionale a Femeilor Române, UNIFERO Inc. care a avut loc în Atlanta/Gwinnett, S.U.A. în zilele de 26-30 iunie 2009COMITETUL DE ORGANIZARE

Doamna Preşedinta UNIFERO prof.Smaranda Livescu şi doamna Primar Valeria Dascălu din Săbăoani

DoamnaSHARON MORRIS DESPRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL DEKALB- GEORGIA-

Doamna Katherine Greenwood-managera hotelului "Comfort Suites", unde a fost găzduită conferinţa.

Doamna Yvette Drew -Sistemul de Invăţământ Dekalb, Georgia
Participantele şi participanţii reuniţi în cadrul Conferinţei Uniunii Internaţionale a Femeilor Române, UNIFERO Inc. care a avut loc în Atlanta/Gwinnett, S.U.A. în zilele de 26-30 iunie 2009, constatând continua deteriorare a nivelului de trai material şi spiritual, de degradare a calităţii vieţii familiale, sociale, educaţionale, profesionale, de sănătate şi desconsiderare în unele ţări a femeilor ca fiinţe umane şi ca posibili parteneri, şi ca urmare a dezbaterilor asupra problemelor vitale cu care se confruntă femeile în general şi femeile române în special indiferent de statut social, confesiune religioasă, sau vârstă, aducem în atenţia dumneavoastră pentru susţinere şi implementare în România, Republica Moldova, zonele limitrofe României, ca şi în alte ţări următoarele:
- -Protestăm împotriva tratamentului inuman la care sânt supuse femeile în multe ţări ale lumii şi împotriva traficului de fiinţe umane a căror victime principale sunt.
-Ne exprimăm îngrijorarea faţă de condiţiile de viaţă în care trăiesc femeile în majoritatea ţărilor lumii-
-Susţinem respectarea drepturilor la tratament egal cu bărbaţii a peste jumătate din populaţia omenirii.

DOAMNA MARIANA GUŞETU ROMÂNIAROMÂNCA DIN DOLHASCA, Secretar General Adjunct UNIFERO.
-In ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă româncele din toată lumea, UNIFERO atrage atentia asupra obligativităţii:
-Implicării mai active a guvernului României, a organelor şi organismelor de profil în rezolvarea multiplelor probleme cu care femeile de origine română aflate în afara graniţelor ţării se confrunta (ex.: violenţa fizică, abuz domestic, abuz politic/social, discriminare, rasism)
-Semnarii unor acorduri bilaterale pentru recunoaşterea/reglementarea/ transferarea-cumularea anilor/vechimii în muncă din România şi din alte ţări aflate şi în afara Uniunii Europene în vederea obţinerii de pensii adecvate şi la limita de vârsta legală, şi a altor drepturi sociale şi profesionale.

-Susţinerii de către Statul Roman a drepturilor femeilor române şi luare de atitudine fermă pentru stoparea abuzurilor împotriva femeilor române din Republica Moldova, Bucovina, Transnistria, Ucraina, zonele limitrofe şi în alte ţări în care femeile române trăiesc.

-Rezolvării în regim de urgenţă de către Guvernul României, a cererilor de redobândire a cetăţeniei femeilor române care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova şi în zonele limitrofe.
- De asemenea, pentru îmbunătăţirea situaţiei femeilor în România, participanţii la Conferinta UNIFERO 2009 se pronunta pentru:
- Menţinerea familiei tradiţionale.
- Prevenirea violenţei în familie prin crearea unor cabinete specializate in consiliere prenupţială.
- Mărirea numărului de ateliere de pregătire/ planificare nupţiala şi obligativitatea frecventarii acestora de către ambii soţi.
- Conştientizarea şi urmărirea aplicării legii care interzice mariajele timpurii (căsătorie-vârsta majoratului)
- Emiterea unor legi care să restricţioneze proximitatea bărbatului faţă de soţie/copii în cazul violenţei/abuz fizic/psihic/verbal/alcoolism
- Emiterea unei legi speciale pentru combaterea delincvenţei juvenile.
Urmărirea de către forurile competente a aplicarii legislaţiei referitoare la dreptul femeiilor/tinerelor dezavantajate fizic de a fi încadrate fără discriminare în servicii, în conformitate cu pregătirea pe care o pot dovedi cu documente şi după capacităţile intelectuale, ţinându-se cont de impedimentul fizic în atribuirea responsabilităţilor şi crearea accesibilităţii locului de muncă/ deplasării în viaţa de zi cu zi.
-Crearea unor centre de recuperare psiho-fizică pentru persoanele (femei şi bărbaţi) marcate de stresul cotidian şi de diferite incidente la nivelul familiei
-Crearea de catre organele competente de locuinte adapost in toate orasele si in mediul rural pentru cazurile de abuzare fizica a femeilor si copiilor, unde persoanele abuzate sa poata primi consiliere psihologica, juridica si unde sa poata locui in siguranta pina la gasirea unei solutii optime de trai.

Doamna Siha Maria din Timis-România
-Elaborarea atit in mediul urban cit si rural de scoli cu programe destinate tinerilor si adultilor, pentru imbunatatirea calitatii vietii in familie
-In acelasi timp, la nivelul sistemului educational, UNIFERO propune:
-Crearea unor Cluburi ale Copiilor pentru Copii - cu membri copii ai caror parinti sint plecati la munca in alta tara dar si cu implicarea copiilor cu parintii prezenti in tara, pentru socializare si sustinere psihica prin activitati comune (expozitii, excursii, sarbatori, aniversari, pregatiri pentru examene, etc.)
-Asigurarea asistentei medicale la nivel de Cabinet Medical Scolar in fiecare unitate de invatamint din mediul urban si rural cu scopul de a preveni problematica majora a minorelor (viol, abuz, prevenirea sarcinii, educatie sanitara, etc.)
-Crearea unui Cabinet de Psihologie in fiecare scoala din mediul urban si rural. -Accentuarea promovarii inca din clasele primare a importantei valorilor morale in cadrul familiei

-Introducerea în programa şcolară pentru licee a unui curs practic de alimentaţie sănătoasă ( dietă, pregătire pentru viaţa de familie)
Generalizarea unui program în scopul acordării de ajutor pentru rezolvarea temelor, dupa orele de curs şi cu asigurarea prânzului.
-In cadrul Conferinţei UNIFERO s-a hotărât susţinerea punctelor enumerate mai sus prin:
-deschiderea de filiale şi directorate în Republica Moldova, Ucraina, în teritoriile limitrofe României şi în alte ţări în care trăiesc femei române (Italia, Israel, Germania, Franţa, Spania, Portugalia, Egypt, SUA, etc.)
-organizarea unor activităţi şi desfăşurarea unor proiecte comune cu ONG-uri din România, Republica Moldova, şi alte ţări în care trăiesc femei române cu scopul de a ajuta în combaterea traficului de fiinţe umane, violenţei în familie, discriminare, abuz, pentru păstrarea identităţii, limbii şi culturii române, pentru promovarea unei imagini pozitive.
-deschiderea pe website-ul UNIFERO a unei rubrici interactive “Psihologul va răspunde”-sensibilizarea organismelor şi organizaţiilor internaţionale ca şi a guvernelor ţărilor în care trăiesc femei române în legatură cu problemele cu care acestea se confruntă.
-contact permanent cu mass media nationala si internationala
-stabilirea unui network internaţional pentru ajutorarea persoanelor aflate în pericol.
In spiritul militării pentru o recunoaştere a valorii femeilor şi monitorizării mediului în care acestea işi deşfăşoară viaţa, cu speranţa că se vor găsi căi pentru rezolvarea problemelor cu care ele se confruntă, s-a decis ca a treia Conferinţă internaţională a UNIFERO să aibă loc în oraşul Piatra Neamţ, România, între 1-10 iunie 2010, la o data exactă care se va anunţa ulterior.


VIZITĂ LA COCA-COLA-
( Friday, 17 July 2009 ) unifero.org/acasa.
publicat Viorica Hrustovici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu