Expozitie dedicata zilei de 8 Martie

Expozitie dedicata zilei de 8 Martie
Materialele care apar pe acest blog aparţin autorului şi nu se pot reproduce fără acordul acestuia. Toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Imagini din zonele pe care le-am vizitat.

miercuri, 17 martie 2010

Personalităţi marcante ale artei şi culturii implicate în viaţa Memorialului Ipoteşti

Din colectivul de cercetători au făcut personalităţi din domeniul criticii şi istoriei literare (cu accent pe domeniul specific al exegezei operei eminesciene), precum şi din domenii conexe, dintre care îi menţionăm pe: Petru Creţia, Ion Pop, Gh. Grigurcu, Dumitru Irimia, Alex. Ştefănescu, Pompiliu Crăciunescu, Ilie Constantin, Iulian Costache, Noemi Bomher, Cristian Bădiliţă.
În imagine stânga -Amfiteatrul ,,Laurenţiu Ulici” – 15 iunie 2000 – decernarea de către Ion Caramitru (ministru al culturii) de diplome şi medalii scriitorilor români, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu
La Ipoteşti au fost găzduite personalităţi precum pictorul Horia Bernea, cel care a revoluţionat muzeografia română modernă prin amenajarea Muzeului Ţăranului Român (Bucureşti), mari actori ai scenei şi cinematografiei româneşti, reprezentanţi de seamă ai culturii româneşti contemporane, precum : academicienii Eugen Simion şi Ionel Haiduc – fostul şi actualul preşedinte al Academiei Române, acad. Basarab Nicolescu, Dan Horia Mazilu – directorul Bibliotecii Academiei Române, graficianul Mircia Dumitrescu şi foarte mulţi alţii

II. Proiecte şi programe
Prin organizarea şi găzduirea unui număr însemnat de manifestări culturale interesante, Ipoteştii nu vor fi doar locul unei memorii înţepenite în timp, ci o modalitate de a valorifica universul valorilor intrinsece creaţiei eminesciene, care s-au perpetuat generaţiilor ce i-au succedat, un spaţiu deschi atât comunicării între domeniile diferite ale culturii române, cât şi dialogului acesteia cu celelalte culturi europene.
Sub egida Centrului Naţional de Studii ,,Mihai Eminescu” s-a susţinut o perseverentă activitate ştiinţifică şi culturală:
• în programul de cercetare al Memorialui au fost publicate 15 volume ai căror autori sunt nume de prestigiu în cultura română, precum: Petru Creţia, Dumitru Irimia, Ilie Constantin, etc.;

-S-a finalizat trecerea pe suport magnetic a operei eminesciene editată integral de Academia Română – oferind cercetătorilor din domeniu o bază de date şi un instrument de lucru modern şi eficient;
-Se lucrează la actualizarea unui site pe Internet, structurat în jurul a două mari teme, viaţa şi opera lui Mihai Eminescu – pe de o parte, respectiv Centrul Naţional de Studii şi activitatea sa – pe de altă parte, urmărindu-se promovarea creaţiei eminesciene şi oferindu-se specialiştilor din ţară şi străinătate posibilitatea de a fi la curent cu cercetările recente în domeniu;
s-a realizat publicarea unei serii de lucrări de cercetare în colaborare cu Facultatea de Litere a Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi; manifestările legate de Zilele Eminescu (din ianuarie şi iunie) au impus această sărbătoare, dându-i importanţă naţională;

Centrul Naţional de Studii de la Ipoteşti a fost, în perioada 1999 – 2007, gazda generoasă şi, în acelaşi timp, autoritatea legitimă în acordarea Premiului Naţional de Poezie pentru debut editorial (opera prima); au fost stabilite contacte cu parteneri valoroşi în dialogul cultural şi ştiinţific din străinătate, precum: Universitatea din Freiburg, cu Catedra de studii eminesciene din Roma şi cu Accademia di Romania, cu Maison des Sciences de l‘Homme din Paris, cu Institutul Român ,,Nicolae Iorga” din Veneţia, Universitatea din Alicante (Spania);
-S-au realizat schimburi de experienţă şi reunini cu Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, cu Muzeele de Literatură Română din Iaşi şi Bucureşti, cu Muzeul de Istorie şi Colegiul Noua Europă din Bucureşti, cu Muzeul Brăilei, cu case de cultură şi biblioteci din ţară; au fost găzduiţi studenţi şi tineri cercetători, au fost organizate şcoli şi cursuri de vară pe diverse tematici cultural-ştiinţifice, reunind specialişti de marcă din ţară şi din Europa, precum şi masteranzi din universităţile ţării
Atelierul de Poezie / Proiect realizat în colaborare cu UNITER ( 2004, 2005, 2006, 2007).
- Program de Master Class pentru tineri actori.•Atelier de creatie pentru actori. Inspiratie si revitalizare a competentelor actoricesti
. Proiect realizat în colaborare cu Centrul de Cercetare si Creatie Teatrală ,,Ion Sava”.
-


Tabăra de grafică (2004-2008)

Ipoteştiul a însemnat, începând din anul 1997, locul unde s-au reunit anual, la început de toamnă, artişti de prestigiu din domeniul picturii şi graficii, în cadrul Taberei Naţionale de Pictură ,,Ştefan Luchian”.


Dintre participanţi pot fi amintite nume consacrate în domeniu, precum: Horia Bernea – director al taberei între 1997 – 2000, Horia Paştină, Vasile Crăiţă Mândră, Vasile Ulian, Suzana Fântânariu, Vasile Tolan, Constantin Flondor, Liliana Grecu. Lucrările donate de participanţii la tabără se constituie într-o valoroasă colecţie de artă modernă expusă într-un spaţiu distinct amenajat în Muzeul Mihai Eminescu, iar autorii au avut ca sursă de inspiraţie mirificul spaţiu ipoteştean


Program de Master Class pentru tineri actori.•Atelier de creatie pentru actori. Inspiratie si revitalizare a competentelor actoricesti. Proiect realizat în colaborare cu Centrul de Cercetare si Creatie Teatrală ,,Ion Sava”-
Summer school / Proiect realizat în colaborare cu Asociatia Românã de Studii Religioase – Ipotesti 10 - 16 august 2006
- Artisti în context / Memorialul Ipotesti, iulie-august 2005 ( Programul Culture 2000 - Pépinières européennes pour jeunes artistes)
• în cadrul proiectelor interdisciplinare se numără : colaborarea cu Uniunea Scriitorilor din România pentru organizarea anuală, la Ipoteşti, a atelierului de traduceri, coordonat de traducători de renume din literaturile franceză, italiană, spaniolă, engleză şi colaborarea cu UNITER în realizarea atelierului interdisciplinar ,,Teatrul ca experiment al cunoaşterii”, realizat în parteneriat cu Universitatea din Alicante, cu participarea tinerilor actori şi regizori din ţare şi străinătate.
Zilele de 9 şi 10 octombrie 2004 au reprezentat alte două momente în care poezia a revinit acasă – la Ipoteşti, în cadrul manifestărilor prilejuite de organizarea Congresului Naţinal de Poezie, ediţia I, aducând nume de prestigiu ale liricii româneşti contemporane: Ana Blandiana, Emil Brumaru, Cezar Ivănescu, Ilie Constantin, Mircea Cărtărescu, Mircea Dinescu, Ioana Crăciunescu ş.a.


Începând din anul 2006, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii ,,Mihai Eminescu” a instituit, cu sprijinul, financiar al Consiliului Judeţean Botoşani, Premiul National de Istorie şi Criticã literarã ,,Petru Creţia “, iar din anul 2005 participă la programul cultural european Ziua muzeelor şi Noaptea muzeelor.
Vă prezentăm, în continuare, o imagine mai amplă, ilustrată, a proiectelor ipoteştene, pe criteriul importanţei şi al cronologiei acestora:
• Zilele Eminescu – 15 ianuarie 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu