Expozitie dedicata zilei de 8 Martie

Expozitie dedicata zilei de 8 Martie
Materialele care apar pe acest blog aparţin autorului şi nu se pot reproduce fără acordul acestuia. Toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Imagini din zonele pe care le-am vizitat.

miercuri, 17 martie 2010

PREMII , DISTINCŢII DOBÂNDITE ŞI CARTEA DE ONOARE
In imagine foto Muzeul Judeţean Botoşani Începând din anul 2006, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii ,,Mihai Eminescu” a instituit, cu sprijinul, financiar al Consiliului Judeţean Botoşani, Premiul National de Istorie şi Criticã literarã ,,Petru Creţia “, iar din anul 2005 participă la programul cultural european Ziua muzeelor şi Noaptea muzeelor.


COLABORĂRI
H.V. Vă rog să ne spuneţi ceva despre colaborările Centrului Naţional de Studii Ipoteşti, Memorialul .

Dna muzeograf Ana Florescu:
,,
Conform statutului său de Centru Naţional de Studii, instituţia noastră îşi desfăşoară propriul program de colaborare cu universităţi prestigioase din ţară şi din străinătate, cum ar fi: Universitatea Bucureşti, Universitatea Al. I Cuza Iaşi, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Universitatea din Alicante (Spania), Institutul Cultural Român (Veneţia, Italia), Academia di Romania (Roma, Italia). De asemnea, se colaboreazză şi cu asociaţii culturale din străinătate, precum: Asociaţia culturală româno – franceză ,,Dacia-Mediterranee”, Asociaţia Prietenia lui Eminescu din Toronto (Canada), Institutul Cervantes, etc.
Unul din obiectivele acestui program de colaborare se regăseşte în activitatea de cercetare şi editare, ale cărei rezultate concrete se văd în cele 16 volume editate până în prezent de Memorialul Ipoteşti, în Colecţia Ipoteşti".
H.V. Cu ocazia Zilelor ,, Mihai Eminescu", la Ipoteşti ,Centrului Naţional de Studii ,, Mihai Eminescu", Memorialului Ipoteşti, i s-au oferit câteva premii pentru activitatea desfăşurată.

Dna Ana Florescu:Distincţii dobândite de Centru Naţional de Studii ,, Mihai Eminescu", Memorialului Ipoteşti:Premiul „Alexandru Oprea” pentru proiectul Biblioteca Naţională de Poezie „Mihai Eminescu”, acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor – 2001


Diplomă de Onoare pentru merite deosebite în dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno – ucrainene, oferită de Consulatul General al României la Cernăuţi, ianuarie 2006.
Imagine foto dreapta. Diplomă de Excelenţă pentru excepţionala contribuţie la promovarea reală şi profundă a eminescianismului în ţară şi străinătate, conferită de Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2006


Diplomă pentru dezbaterea pe tema Este Mihai Eminescu „Cel mai mare român?” oferită de TVR Bucureşti


La rîndul ei Memorialul Ipoteşti a oferit burse de exemplu:Memorialul Ipoteşti şi Consiliul Municipal Botoşani au oferit (la nominalizarea prof. univ. Nicolae Manolescu) lui Iulian Costache, lector universitar în cadrul Facultatii de Litere – Universitatea din Bucureşti şi consilier la Ministerul Afacerilor Externe, o bursă de cercetare post doctorală, pentru studierea operei eminesciene. Rezultatul acestei cercetări s-a concretizat în volumul Eminescu – Negocierea unei imagini, Cartea Românească, 2008
Premii decernate
- la Zilele Eminescu – ianuarie


Premiul National de Poezie ,,Mihai Eminescu" - OPERA PRIMA (premiu anual, acordat de Memorialul Ipoteşti, în luna ianuarie, pentru cea mai bună apariţie editorială de debut în poezie, a anului precedent) a fost acordat de Memorialul Ipoteşti în perioada 1999-2007


Laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie ,,Mihai Eminescu" - OPERA OMNIA (premiu anual, oferit de Primăria municipiului Botoşani) • 1991 - Mihai Ursachi • 1992 - Gellu Naum • 1993 - Cezar Baltag • 1993 - Petre Stoica • 1995 - Ileana Mălăncioiu • 1996 - Ana Blandiana • 1997 - Ştefan Augustin DoinaŞ • 1998 - Mircea Ivănescu • 1999 - Cezar Ivănescu • 2000 - Constanta Buzea • 2001 - Emil Brumaru • 2002 - Ilie Constantin • 2003 - Angela Marinescu • 2004 - Şerban Foartă • 2005 - Gabriela Melinescu • 2006 - Adrian Popescu • 2007 - Mircea DinescuLaureaţi ai Premiului Naţional de Poezie ,,Mihai Eminescu" - OPERA PRIMA 1999-2007 • 1998 - Doru Mareş

"Mimând orgasmul social" • 1999 - Dan Bogdan Hanu - " Vindecarea de simetrie " / T.O. Bobe - " Bucla " • 2000 - Liviu Georgescu - " Călăuza" • 2001 - Răzvan Ţupa - " Fetiş " / Cristian Pohrib - " " • 2002 - Dan Sociu - " Borcane bine legate, bani pentru încă o săptămână " / Teodor Dună - " Trenu de treieşunu februarie" • 2003 - Dan Coman - "Anul cârtiţei galbene" / Claudiu Komartin - " Păpuşarul şi alte insomnii " • 2004 - Bogdan Perdivară -" Kilometri de pivniţã " / Sebastian Sifft - "Smintirea" • 2005 - Oana Cătălina Ninu -"Mandala" / Diana Giacăr - " Bună, eu sunt Diana şi sunt colega ta de cameră " / Andra Rotaru - "Într-un pat sub cearşaful alb" (toate volumele au apărut la Editura Vinea, Bucureşti) • 2006 - Rita Chirian -"Sevraj", editura Vinea, Bucuresti / Livia Roşca - "Ruj pe icoane", editura Cartea Româneascã, Bucuresti
- la Zilele Eminescu – IuniePremiul Naţional de Istorie şi Criticã literarã "Petru Creţia"


Premiu anual, acordat de Memorialul Ipoteşti, pentru contributii de exceptie aduse în domeniul Istoriei si Criticii literare
• 2006
-
Premiul primei editii a fost acordat (11 iunie 2006) domnului Pompiliu Crãciunescu, pentru contributii la domeniul transdisciplinaritãtii în opera eminescianã.
• 2007 - Corin Braga - câstigătorul celei de a II-a editii, pentru contributii de exceptie in hermeneutica imaginarului.
• 2008 - Simona Modreanu - câstigătoarea celei de a III-a ediţii, pentru contributii de exceptie in domeniul criticii literare.

CARTE DE IMPRESIIPersonalitãţi, vizitatori pasionaţi, simpli trecãtori, dintr-un impuls interior sau încurajaţi de muzeografi, au lãsat un semn al trecerii lor. Astfel de martori, ne ajutã sã mãsurãm gradul de receptare, calitatea discursului muzeal, a timpului trãit şi multe altele. Selecţia începe cu anul 1966.

• ,,Omagiu marelui Eminescu". Indescifr. 23 XI '966. Vol. 22.05.1966-11.06.2002, pg.4.
• ,,Cea mai emotionantã zi din viaţa mea": 15 iunie 1972. Petru Vintilã. Vol. 22.05.1966-11.06.2002, pg.7.
30 iunie 1983. ,,Dumnezeului poeziei româneşti credinţã veşnicã". A. Nestor. Vol. 22.05.1966-17.08.1994, pg.5.

Din manuscrisul 2268, fila 34 verso (Despre Arhei) "... ,,Tu însuţi puteai sã te naşti, sã fii din numãrul celor ce n'au fost niciodatã... . Prin urmare tu ai fost, eşti, vei fi totdeauna." Copiat de Constantin Noica, 2 oct.1984. Vol. 22.05.1966-11.06.2002, pg.23r.


•,, Moment de popas şi de întoarcere pe aceste locuri minunate de unde a plecat luceafãrul poeziei româneşti, pentru care nu avem destulã putere sã exprimãm admiraţia şi preţuirea. Olga Harstiv, Ipoteşti - 30 mai 1985. Vol. 22.05.1966-11.06.2002, pg.27r.
• ,,Cu dragoste şi umilinţã pentru aceastã şansã unicã de a pãşi pe pãmîntul lui Eminescu." Ion Caramitru, 16 iunie 1985. Vol. 22.05.1966-11.06.2002, pg.28.
• ,,Numai durere şi bucurie, spaimã şi visare. Vreau sã trãiesc altfel acum mai mult ca oricînd". Alexa Visarion, 27 sept.[1986] - o zi cu soare şi suflu din Eminescu Vol. 19 sept.1986-11 apr.1989, pg.2.
•,, Cu bucurie pãşim din nou în casa poetului, cu emoţie cãlcãm din nou pe sub copacii lui, cu suflet îndoliat aprindem lumini la biserica lui şi din nou cu bucurie ne gîndim la steaua lui. Noi": Sergiu Adam, Florian Lazãr, Constantin Ciopraga, Mircea Scarlat, Ştefan Agapian, Horia Zilieru, Dinu Flãmând, Al. Grumãzescu, Aura Muşat, Mircea Ciobanu. [iunie 1987]. Vol. 22.05.1966-11.06.2002, pg.29.
• "Sept" ètions et n'avions q'un coeur" (Villon), 26 sept. 1987. Al. Cãlinescu, Nicolae Manolescu, Sergiu Adam, L.Ciocârlie. Vol. 22.05.1966-11.06.2002, pg.32.

,,Ai ajuns prea tîrziu la mine, am ajuns prea tîrziu la Tine, bãdie Mihai, Te rog sã mã ierţi. Sînt fericit cã am, în sfîrşit, norocul sã-mi lipesc lacrima inimii de aceastã eternal. Icoanã mereu nãscãtoare de noi şi noi minuni româneşti". Grigore Vieru, 1.I.1988. Vol. 22.05.1966-17.08.1994, pg.7.
• ,,Sã ajungã Ipoteştiul Centrul naţional unde se aflã toatã Biblioteca – toate cãrţile ce le-a citit poetul odatã cu manuscrisele – caietele – ca fiece nouã generaţie de viitori profesori cãrturari poeţi români sã poatã înţelege urieşa datorie ce le stã în faţã, de-a asimila valorile spirituale ale Logosului întrupat în istorie spre edificarea fiinţei identice a poporului român". Ioan Alexandru, 29 sept.1988, Ipotesti. Vol. 22.05.1966-17.08.1994, pg.8.
,,Încredintat, cã fiinta noastrã se re/întemeiazã în acest spatiu eminescian, zborul aripilor întinse exerseazã si la un secol biruinta bucuriei." Indescifr. , 8.VI.1989. Vol. 11.04.1989-3.08.1990, pg.34.
• ,,Mulţumesc celor care au îngrijit de aceastã casã." A.E. [iunie 1989] Vol. 11.04.1989-3.08.1990, pg.34.
• ,,Şi noi – într-o zi cu soare din luminosul AN EMINESCU.../ Pelerini ai Muzeului Literaturii române din Capitalã, în Capitala Poesiei Române /aici "şezum şi plînsem" şi ne luminarãm întru "Sfântul Preacurat al Versului Românesc" credem, muncim şi sperãm întru şi pentru Marele Eminescu! /... şi noi, cei din modestul, dar temeinicul templu durat de Maestrul Perpessicius. Ipoteşti, marţi, 4 iulie 1989, Muzeul Literaturii Române din Bucureşti. Valentina Pituţ, R. Bagdasar etc. Vol. 11.04.1989-3.08.1990, pg..72r.• ,,

Gîndiţi-vã la acei ultimi şase ani ai lui, gîndiţi-vã cu durere şi cu respect. Au fost ani de-a lungul cãrora Eminescu n-a mai fost Eminescu şi în care Eminescu ştia bine, cu o suferinţã sfîrşietoare, cã nu mai este Eminescu. Dar în care nu ştia, umilit de neputinţã, ce va rãmîne din el, cã locul lui se va afla, pe veci, printre poeţii cei mai puri şi mai înalţi ai lumii. Anii aceia au fost, dupã aspra lege a firii, rãscumpãrarea unei prea mari arderi, a unei prea îmbelşugate şi strãbãtãtoare respiraţii, a unor prea prea mari, zãdãrnicite şi zadarnice, iubiri, dintre care nu cea mai micã a fost pentru neamul lui. A trãit atunci ca un om îngropat în nimicnicie, fãrã sã ştie cã va învia spãlat de tot rãul lumii şi cã, în eternitatea istoriei toţi ai lui, noi cu înaintaşii şi urmaşii noştri, îl vor iubi ca pe nimeni altcineva
. Petru Creţia, 1 VIII '91. Vol. 22.05.1966-17.08.1994, pg.70.
,,Azi se scriu poezii de gâscã cu panã de aur. Ieri s-au scris poezii de aur cu panã de gâscã". Indescifr., 18.08.1993. Vol. 22.05.1966-17.08.1994, pg.167.

Material oferit de Dna ANA FLORESCU muzeograf (Fondul documentar Ipoteşti)
,, ZILELE EMINESCU-2009
,,Programul manifestarilor organizate de Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu", a cuprins o slujba religioasă oficiată la Biserica familiei Eminovici din satul Ipotesti, care a început la ora 10.00. A urmat trei lansari de carte, care s-au desfăsurat în Amfiteatrul "Laurentiu Ulici" din cadrul Bibliotecii Nationale de Poezie. Este vorba de un volum de traduceri eminesciene realizate de Nicolas Blithikiotis, stabilit in Franta,şi de "Dictionarul Luceafarului eminescian", realizat de Rodica Marian si Felicia Serban, precum si de cartea "Locomotiva Noimann" a lui Nichita Danilov.La ora 11.30, in acelasi amfiteatru, s-a vizionat filmul documentar "Eminescu, Veronica, Creanga", film realizat de Octav Minar in 1915 la compania Pathe, Bucuresti, (fotograf Svoboda.
În imagine foto cercetătoarea Rodica Marian.
Fotografii realizate de Liliana Grecu-grafician
Actrita Catalina Mustata a sustinut un minirecital din creatia eminesciană, urmat de un recital
al artistei Maria Răducanu. Foto Liliana Grecu- grafician
Rodica Gondiu (esraj) si Laurentiu Gondiu (chitara).

Programul manifestarilor dedicate Zilelor Eminescu s-a încheiat cu vizitarea expozitiei etnografice "Vremea colindelor",
realizată de Memorialul Ipotesti in colaborare cu sectia de etnografie a Muzeului Judetean Botosani si prezentata de muzeograf
Steliana Baltuta.
Fotografii realizate de Liliana Grecu- grafician

IPOTEŞTI-2010Ipoteştii eminescieni au fost gazda Proiectului cultural româno - francez ,,Invitaţie la voiaj “, proiect desfăşurat în perioada 7 - 9 august 2009 la Ipoteşti şi Botoşani şi reprezentând a XIV-a ediţie a Întâlnirilor româno – franceze, desfăşurate până în prezent la Sete - departamentul Herault – Franţa, sub denumirea Programme des 14-es Rencontres. Ideea proiectului a pornit de la faptul că diversitatea culturală şi dialogul intercultural rămân constante ale dezvoltării culturii europene, prin cunoaştere reciprocă a particularităţilor culturii naţionale, iar viaţa şi opera poeţilor Mihai Eminescu şi Paul Valery – ca oameni de cultură de formaţie europeană şi cu roluri distincte în cultura şi spiritualitatea universală, reprezintă piloni de bază în această intreprindere de cunoaştere româno – franceză.
Proiectul reprezintă urmarea unui parteneriat încheiat în anul 2007 între Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii ,,Mihai Eminescu” şi asociaţia ,,Dacia Mediteraneeană”, parteneriat care încurajează şi dezvoltă contactele româno – franceze şi cooperarea în domeniul cultural, evidenţiind bogăţia culturală a ţărilor din care provin partenerii implicaţi în proiect.
Asociaţia ,,Dacia Mediteraneeană”, condusă de domnul Claude Pernin, un francez îndrăgostit de România, organizeză, (începând din 1995), la Sete, în sudul Franţei, localitatea natală a lui Paul Valery, un festival românesc intitulat Journees franco – romaines. Au loc colocvii, evenimente muzicale, spectacole de teatru, proiecţii de filme, se vernisează expoziţii. A fost prezentată publicului francez opera poeţilor Lucian Blaga, Benjamin Fondane (Barbu Fundoianu), Tristan Tzara, prcum şi creaţiile lui Mihail Sebastian, Eugen Ionesco, Emil Cioran, Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi, George Enescu şi alţii.

Intre 16 – 23 octombrie 2008, la cea de-a XIII-a editie a întâlnirilor franco – romane a participat la Sete şi directorul Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii ,,Mihai Eminescu”, cercet. dr. ValentinCosereanu, care a prezentat volumul de studii eminescologice ,,Ipotesti sau realitatea poeziei” si a fost vernisată expoziţia artistului Gheorghe Stanciu - ,,Botosani – orasul vechi”, expozitie ce fusese vernisată în ianuarie 2008 şi la Ministerul Afacerilor Externe al României.
Vineri, 7 august 2009, la ora 10, la Memorialul Ipoteşti, s-a inaugurat, în prezenţa unui public destul de numeros şi a unor oficiali ai judeţului Botoşani, .cea de-a XIV –a ediţie a ,,Întâlnirilor Franco – Române”, inaugurare urmată de o proiecţie de documentare despre judeţul Botoşani şi de urările ţradiţionale de bun venit.
După prânz, în amfiteatrul Laurentiu Ulici, au avut loc proiecţii de documentare despre oraşul SETE, (departamentul HERAULT) urmatăe de un schimb de opinii între reprezentanţii judeţului BOTOŞANI, întreprinzători români şi membri ai Dacia-Méditerranée. Au fost prezenţi jurnalişti români şi au avut loc dezbateri cu partipanţii privind francofonia şi noile perspective ale parteneriatul dintre Memorialul Ipoteşti şi Asociaţia Dacia-Méditerranée şi pentru departementul de Hérault


Începând cu ora 19,00, la Casa Sindicatelor din Botoşani au fost susţinute două concaerte de muzică clasică,: un concert susţinut de Oana SEVERIN (vocal) şi Adina LUPAŞCU (pian), iar de la ora 20,45 – concert clasic cu Nicolas SEIGLE (violoncel) şi Xavier SEIGLE (pian).
Sâmbătă, 8 august 2009, dimineaţa a avut loc întâlnirea cu meşterii populari de la Târgul organizat pe pietonalul Unirii şi vizitarea oraşului Botosani (Parcul ,,Mihai Eminescu”, Muzeul Judeţean Botoşani, Centrul istoric, Biserica Uspenia, Mănăstirea Popăuţi), iar de la ora 16,00 la 17,00, în Amfiteatrul ,,Laurenţiu Ulici” din Biblioteca Naţională de Poezie ,,Mihai Eminescu” a avut loc o Conferinţă – dezbatere asupra lucrărilor în sociologie ale lui Mihai Dinu Gheorghiu: ,,Excelenţa în ştiinţe sociale: oportunităţile savante şi politice”, urmată de animaţia literară susţinută de Dan LUNGU şi de mărturiile traducătorului Emanoil MARCU (intervenţie alternativă în lb. franceză şi română): ,, A traduce din franceză în română”. Pe scena amfiteatrului ,,Laurenţiu Ulici”, începând cu ora 20, s-a desfăşurat spectacolul dramatic Du pain, plein les poches – de Matei Vişniec, susţinut de actorii Teatrului ,,Mihai Eminescu” din Botoşani: Eduard Sandu şi Andreea Motcu, în regia Teodorei Moraru şi scenografia lui Gelu Rişca.
Începând cu ora 21,00, în amfiteatrul exterior, plin de iubitor ai folkului de calitate, cant-autorul Ducu BERTZI a susţinut un rafinat concert, încântând auditoriul.


Duminică, 9 august 2009, dimineaţa, invitaţii francezi au făcut o drumeţie la lac şi au avut întâlniri şi discuţii cu populaţia comunei, cu micii întreprinzători locali. Între 14,00 – 15,00, în diverse locuri din Memorial, a avut loc vernisajul expoziţiilor organizate de Claudia TACHE, Radu BENTZE, Adina POPESCU şi Bernard DELORT.

În amfiteatrul exterior, de la 15,00 - 16,00 a avut loc un concert folkloric susţinut de fanfara din comuna VORONA şi de un grup de dansatori.Au avut loc dezbateri literare cu participarea scriitoarelor Béatrice LUNGULESCU (privind romanul istoric scris de aceasta despre Vlad ŢEPEŞ: « Dracula et la diablesse rouge ») şi Sanda NITESCU .Locul acestora a fost luat de dezbaterile privind gastronomia română şi françeză – invitată Mioara MATHE-KIS, director al Şcolii de gastronomie franceză de la Constanţa (intervenţii alternative în franceză şi română)
Seara, a aparţinut, în special , iubitorilor muzicii rock, desfăşurându-se concertul grupului de rock din Sète - BLACK BEAUTY, urmat de cel al grupul de rock românesc HIGHLIGHT KENOSIS.Grupul de muzică tradiţională din Maramureş CASA IURCA a susţinut un antrenant concert folkloric începând de la ora 20,45, până la închiderea manifestărilor, respective la ora 22,30, când s-a aprins şi focul de tabără, în onoarea invitaţilor francezi şi români.
Prezenţa francezilor din Sete la Ipoteşti şi bucuria comună a petrecerii celor 3 zile, cunoaşterea interumană ce s-a putut realiza în acest scurt răstimp, întreţin speranţa că acest proiect va continua şi în anul 2010.
Material documentar oferit de dna Ana Florescu-muzeograf,
Memorialul Ipoteşti
Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu la ceas jubiliar -2010
Zilele Eminescu – ediţia XLIII – Ipoteşti, 14 – 15 ianuarie 2010, au debutat sub semnul jubileului împlinirii a 160 de ani de labotezul poetului Mihai Eminescu, primit în miez de ianuarie, la biserica Ospenia, în miezul în târgul Botoşanilor.
Naşterea celui ce rămâne de la Constantin Noica încoace omul complet al culturii româneşti, a prilejuit debutul manifestărilor ipoteştene, în parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Eminescu din Ipoteşti, în data de 14.01.2010, orele 12.00, o dată cu debutul concursul literar care poartă titlul Dor de Eminescu. Activitatea este parte integrantă a proiectului educaţional ce are ca scop dezvoltarea dragostei pentru literatură română clasică şi contemporană – (aspect neglijat după 1989) - , cunoaşterea vieţii şi operei poetului Mihai Eminescu şi, nu în ultimul rând, sensibilizarea interesului comunităţii locale cu privire la ziua de 15 ianuarie.
În imagine -Elevii Şcolii Ipoteşti – participanţi la concursul ,,Dor de Eminescu”Concursul, desfăşurat în Amfiteatrul Laurenţiu Ulici din cadrul Bibliotecii Naţionale de Poezie, parte integrantă a Memorialului, a cuprins următoarele probe: - prezentare Power Point – viaţa şi opera poetului Mihai Eminescu; - cunoştinţe despre viaţa şi opera poetului; - lucrare în acuarelă; - creaţie literară proprie; - recitare de versuri din creaţia eminesciană.
În imagine-Ec. Miluţă Jîjîie – manager Memorialul Ipoteşti, Mihai Ţâbuleac – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, cercet. dr. Valentin CoşereanuCoordonatorul acestui proiect educaţional a fost profesor Gabriela Creţu, iar principalii colaboratori sunt: director prof. Ana-Lăcrămioara Sandu, consilier educativ prof. Aurora Ailoaiei, manager Memorialul Ipoteşti – ec. Jîjîie Miluţă.
Vineri, 15 ianuarie 2010, Ipoteştii au fost gazda manifestărilor dedicate lui Mihai Eminescu, începând cu ora 11,30, când managerul Memorialului Ipoteşti, ec. Miluţă Jîjîie şi cercet. dr. Valentin Coşereanu au întâmpinat invitaţii – autorităţi politice locale, precum şi importanţi oameni de cultură şi scriitori din ţară şi străinătate.

În imagine- Varujan Vosganian - vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din RomâniaÎn Biblioteca Naţională de Poezie Mihai Eminescu (Amfiteatrul Laurenţiu Ulici) a avut loc deschiderea oficială a Zilelor Eminescu – 15 ianuarie 2010. A fost onorant ca din partea gazdelor, Mihai Ţâbuleac – Preşedintele Consiliul Judeţean Botoşani, să deschidă această ediţie aniversară, finanţată de acelaşi for tutelar, finanţare care a făcut posibilă organizarea şi realizarea acestei manifestări culturale deosebite.
Dintre invitaţi a luat cuvântul senatorul Varujan Vosganian, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, care a vorbit despre importanţa operei eminesciene în contextul culturii române şi universale
A urmat lansarea antologiei Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie Opera Prima – prezentare făcută de poetul Gellu Dorian - membru al Uniunii Scriitorilor din România şi apoi au lecturat din propriile creaţii o parte din cei 11 tineri autori cuprinşi în această antologie, tipărită sub egida Memorialului Ipoteşti, cu menţiunea că acest premiu de talie naţională a fost instituit la iniţiativa Memorialului Ipoteşti în anul 1997, în urma unei propuneri a poetie Ileana Mălăncioiu, având ca scop promovarea creaţiei poeţilor debutanţi români.
Decernarea medaliilor jubiliare 160 de ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu şi a albumului omagial Mihai Eminescu s-a făcut, în jurul orei 12,30, de către prof. Viorel Enea (prim-vicepreşedinte al Departamentului Moldova din cadrul Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni şi director general al Centrului de Studii Ştefan cel Mare şi Sfânt Botoşani).

Participanţii la manifestări, oameni de litere, politicieni şi împătimiţi iubitori de Eminescu, prezenţi la Ipoteşti s-au deplasat apoi către Muzeul Mihai Eminescu, nu înainte însă de a participa la depunerea unei coroane de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, amplasat în incinta Memorialului, o frumoasă lucrare din bronz, realizată de sculptorul Gheorghe Anghel în 1959.


În sala Horia Bernea, a avut loc vernisajul valoroasei expoziţii Donaţia Doina Gloria Folescu – pictură şi grafică, prezentarea fiind făcută de cercet. dr. Valentin Coşereanu, în faţa unui numeros public iubitor de artă în general şi de frumos, în special


În aceeaşi clădire, în sala Portaluri, a urmat vernisarea expoziţiei etnografice La gura sobei - realizată în colaborare cu Grupul Şcolar Ştefan cel Mare şi Sfânt Vorona (Botoşani), de către muzeograf Ana Florescu şi maestru sunet – lumini Constantin Oneaga.


Prezentarea expoziţiei a fost făcută de către şi muzeograf Ana Florescu şi profesorul Dumitru Doroftei – din partea Grupului Şcolar Ştefan cel Mare şi Sfânt, un împătimit iubitor şi colecţionar de piese etnografic În sala Luceafărul s-a vernisat expoziţia Lumină dulce, clară …De la obiect la opera de artă – realizare şi prezentare muzeograf Maria Casian, o expoziţie deosebită care a pus în valoare, prin talent şi suflet aparte, bunuri culturale din patrimoniul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu bunuri patrimoniale, care au văzut pentru prima dată lumina expunerii.
Inaugurarea sălii Timpul – parte a Muzeului Eminescu, prin expoziţia,…timpul creşte-n urma mea…a fost un alt moment aparte din programul manifestărilor zilei de 15 ianuarie. Realizarea şi material documentar au fost concepute de muzeograf Maria Casian.

Zilele Eminescu – ediţia a XLIII – 15 ianuarie 2010 s-au finalizat la Ipoteşti printr-un concert susţinut de coralele Lira şi Anima musica, pe versuri eminesciene (compozitori Gheorghe Cojocaru şi Tudor Jarda), avându-l dirijor pe prof. Dragoş Boicu, concert care a fost audiat de un public amator de muzică corală de bună calitate.

Pentru a ilustra străvechiul meşteşug al olăritului în judeţul Botoşani, la manifestările ipoteştene au participat cu un stand şi meşterii populari Sonia şi Eusebiu Iacinschi, delectând publicul prezent cu variata lor ofertă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu