Expozitie dedicata zilei de 8 Martie

Expozitie dedicata zilei de 8 Martie
Materialele care apar pe acest blog aparţin autorului şi nu se pot reproduce fără acordul acestuia. Toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Imagini din zonele pe care le-am vizitat.

joi, 25 iunie 2009

DOAMNA DIRECTOR LUCICA PARVAN- MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI

Muzeul Judeţean de Istorie, amenajat în fosta Prefectură a judeţului, edificiu ridicat între anii 1904 – 1906 după planurile marelui arhitect Petre Antonescu, ilustrează evoluţia vieţii de pe cuprinsul de astăzi al judeţului din paleolitic până în contemporaneitate.Dovezi materiale din paleolitic – obiecte din piatră cioplită şi os, vase pictate de inestimabilă valoare şi plastică antropomorfă şi izoomorfă neolitice aparţinând Culturii Cucuteni, obiecte de factură traco-getică şi dacică, din epoca metalelor, monede şi obiecte de podoabă din perioada medievală, unelte, arme, decoraţii, produse de manufactură, mobilier şi documente de mare valoare din epoca modernă, cu trimitere la marile evenimente ale acesteia şi la implicarea botoşănenilor în derularea lor (Unirea din 1859, Războiul pentru Independenţă, Primul Război Mondial), obiecte personale aparţinând unora dintre personalităţile botoşănene ilustre, dau o imagine cuprinzătoare şi convingătoare asupra importanţei acestui judeţ.
Muzeul are urmatoarele secţii :
Arheologie
Istorie

Muzeul de Artă deţine opere ale pictorilor originari din judeţul Botoşani sau care şi-au petrecut o parte din viaţă în această regiune (V. Ştefan, P. Troteanu, A. Mărculescu), precum şi lucrări din patrimoniul artistic naţional (Stefan Luchian, Nicolae Tonitza, Nicolae Dărăscu, Ion Andreescu, Octav Băncilă etc.)
Galeriile de Artă Plastică “Stefan Luchian” cu obiectul expoziţii temporale, muzeale, sau personale de artă plastică şi decorativă.
La sfârșitul anului 1977 a avut loc deschiderea expoziției de bază a Secției de istorie a muzeului, cuprinzând arheologie (piese paleolitice de la Ripiceni, Mitoc, Crasnaleuca; vase cucuteniene de la Trușești, Drăgușeni; ceramică și podoabe dacice de la Stânceni, Strahotin; și din secolele IV - V de la Mihălășeni, Tocileni); numismatică (monede romane, tezaure monetare din epoca medievală);
istorie (documente, hărți, arme, piese de harnașament, peceți, obiecte de podoabă din aur și argint din epoca medievală, precum și documente, costume de epocă, instrumente de măsură, instrumente muzicale, fotografii originale, ilustrate de epocă și obiecte aparținând unor personalități botoșănene din epoca modernă și contemporană).
Colecția de etnografie cuprinde obiecte din lemn, ceramică, port. Există, de asemenea, o colecție de artă plastică. Deține bunuri culturale clasate în Tezaurul patrimoniului cultural național.


PÂRVAN LUCICA n. 1954, este absolventă a Universitatea „Al. I Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie-Istorie; În prezent îndeplineşte funcţia de director al Muzeului Judeţean Botoşani, fiind coordonator al unui colectiv de 50 de angajaţi: muzeografi, conservatori, restauratori, personal de întreţinere şi administrativ.
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
Conservarea şi reabilitarea a 8 muzee şi case memoriale aflate pe lista monumentelor istorice, două dintre ele la categoria A, legate fiind de numele a două personalităţi importante George Enescu–Liveni şi Nicolae Iorga–Botoşani.- A participat la manifestări culturale naţionale internaţionale, expoziţii, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice. Între anii 1983-1986 a fost profesor la Liceul Electrocontact. În 1982-1983– a fost director la Şcoala generală nr. 1 Botoşani şi profesor de istorie şi filozofie la Şcoala nr. 6 Botoşani. Iar în 1979-1982 – Profesor Şcoala generală Cotu-Copălău.
EDUCAŢIE ŞI FORMARELa Buşteni în perioada 2003-2004, a participat la cursul „Managementul instituţiei muzeale organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor”;
În 2004-2005 a participat la
Traning Botoşani-Făleşti M.I.E. la cursul „Strategia dezvoltării turismului în plan local” (cu Spania şi Republica Moldova); La Sinaia în 2006 a participat la un seminar „Indicatori de performanţă în administraţia publică locală”, ,,Istoria demonstrează că din tot ce s-a creat pe planul artei, de-a lungul timpurilor, umanitatea a selectat şi păstrat în patrimoniul culturii universale operele în centru cărora s-a afişat omul, viaţa, natura, realitatea multilaterală a existenţei". citat din ,,Cugetări despre artă", colectia Cogito

H.V. Doamna Lucica Pârvan, ce înseamnă pentru dumneavoastră funcţia de director?
Doamna director
:
- ,,Din 28 de ani vechime în muncă, 11 ani am îndeplinit funcţia de director, o poziţie în care comunicarea este extrem de importantă atât în domeniul educaţiei în care am lucrat în perioada 1979-1986, cât mai ales în domeniul culturii (din 1986-până în prezent), activitate în care munca în echipă este esenţială".H.V. Doamna director Lucica Pârvan, vă rog să-mi spuneţi ce înseamnă arta pentru dv.?
Doamna director
:
,, M-am apropiat- am iniţiat împreună cu doamna Pietrariu – director al DJCCPCN un concurs de interpretare muzică clasică adresat elevilor din licee de artă care s-a bucurat de sprijinul financiar al omului de afaceri din Dorohoi Mihai Debelly şi de colaborarea Fundaţiei „Remember Enescu”;
- organizăm în fiecare an, începând din 2001 la Liveni în luna august (în preajma zilei de 19 august) o manifestare folclorică sub genericul „Suita sătească” pentru a face cunoscută personalitatea muzicianului şi a evidenţia filonul folcloric al creaţiei enesciene. de arta plastică începând din anul 1986, o dată când am început activitatea în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani. Am debutat ca muzeograf. În timp de 25 de ani, am participat la mii de vernisaje : expoziţii personale şi de grup, expoziţii retrospective de artă românească şi universală, deschideri de muzee de artă, expoziţii internaţionale. Am avut ocazia să cunosc o lume ,, specială"- lumea artiştilor plastici, artişti plastici din toată ţara. Apropierea şi colaborarea cu ei m-a îmbogaţit sufleteşte, m-a înnobilat, arta fiind fără îndoială un mijloc de a-i face pe oameni mai buni".Ce este arta? ,, Arta dezvăluie lipsa de plan a Naturii, ciudatele ei aproximări, starea de absolută nefinisare. Natura are intenţii bune, dar nu le poate duce până la capăt. Arta este brava noastră încercare de a învăţa Natura care-i locul" citat din ,, Cugetări" ,Wilde Oscar
DESPRE DOAMNA DIRECTOR LUCICA PÂRVAN
L-am rugat pe domnul profesor Gheorghe Median, muzeograf la Muzeul Judeţean Botoşani să-mi spună câteva cuvinte despre doamna director Lucica Pârvan:
,,
,,Director al Muzeului Judeţean Botoşani, doamna Lucica Pârvan se ocupă în acelaşi timp şi de activitatea Secţiei de Artă a muzeului şi a Galeriilor de Artă ,, Ştefan Luchian". Cu profesionalism şi respect faţă de iubitorii de frumos, doamna Lucica Pârvan a reuşit să menţină la un nivel înalt activitatea expoziţională atât prin dinamismul acesteia, cât şi prin personalităţile ale căror creaţii au fost expuse pe simezele botoşănene
.
,,Datorită eforturilor sale şi relaţiilor excelente cu muzeele de artă din ţară, botoşăneni au putut să vadă creaţiile unor dintre cei mai importanţi artişti plastici români în expoziţii tematice, personale sau retrospective, N. Grigorescu, Ştefan Luchian, Ion Andreescu, C. Dărăscu, D. Ghiaţă, Th. Pallady, Ion Grigore, Costin Neamţu, Viorel Marginea sau Iulia Hălăncescu fiind cîţiva dintre aceştia".
,,Merită să amintim, dintre numeroasele expoziţii realizate de doamna Lucica Pârvan pe cea realizată în martie 2009, având ca subiect ,, Femeia în artă plastică românească" , expoziţie cu un mare impact la public. Dintre realizările în domeniul artelor platice cu care doamna Lucica Pârvan se poate, pe bună dreptate mândri, pe primul loc, credem că, trebuie pusă redeschiderea Secţiei de Artă a Muzeului Judeţean în octombrie 2008, un proiect pe care l-a elaborat şi l-a finalizat, oferind iubitorilor artelor plastice din Botoşani şi nu numai, un spaţiu de delectare spirituală şi redând Botoşaniului bucuria de a avea din nou, o pinotecă", a declarat domnul profesor Gh. Median, muzeograf Muzeul Judeţean Botoşani.

În ziua de sămbătă, 7 martie au avut loc mai multe manifestări culturale dedicate femeii. La Galeriile “Ştefan Luchian” a avut loc vernisajul expoziţiei “Femeia în artă”, incluzând în principal portrete de femei. Expoziţia a fost realizată de Muzeul Judeţean, în colaborare cu muzeele din Piatra Neamţ, Suceava şi Fălticeni. Organizatorii expoziţiei prin această manifestare şi au propus să aducă un dar botoşănencelor. Expoziţia a fost prezentată de doamna Lucica Pârvan, directorul muzeului şi muzeograful domnul profesor Gheorghe Median.EXPOZIŢIA ,,SATUL ÎN ARTĂ"Tabloul reprezentând ,,Portret de bătrân", lângă blidarul sculptat cu vase de ceramică în interior şi în vecinătatea scoarţei,, Ţesută de Marie Costiniuc", creează imaginea expoziţională de istorie, poveste, legendă şi armonie de culoare. Aşa fost percepută de ochii şi mintea vizitatorilor, expoziţia ,, Satul românesc în artă", deschisă la Botoşani. Expoziţie prezentată de muzeograf etnolog, Steliana Băltuţă.


SATUL ROMÂNESC ÎN ARTĂ
,,Expoziţia comparată la care au participat cu lucrări Muzeul Judeţean Botoşani,Complexul Muzeal ,, Moldova" Iaşi, Complexul Muzeal ,, Iulian Antonescu" Bacău, deschisă la Galeriile de Artă ,, Ştefan Luchian" Botoţani, a cuprins atât pictură (tablouri) al unor recunoscuţi maeştri ai penelului, cât şi piese din patrimoniul etnografic botoşănean". A declarat muzeograf etnolog , Steliana Băltuţă.COVOR ŢESUT DE MARIA COSTINIUC ÎN ANUL 1911
,, Expoziţia comparată, a conturat ideia satului românesc tradiţional unde costumul popular, ţesăturile de interior, mobilierul tărănesc, meşteşugurile au scos în evidenţă inspiraţia creatoare atât în arta plastică, dar şi în arta populară autentică".
Publicul vizitator a fost impresionat de paralela şi la un moment dat de împletirea celor două arte cea cultă, cu cea izvorâtă numai din inspiraţia lumii înconjurătoare. Viaţa satului aşa cum spunea filozoful Lucian Blaga ,,este locul unde s-a născut veşnicia", dar este în acelaşi timp şi filmul şi izvorul puternic şi mereu proaspăt al inspiraţiei şi creaţiei".A declarat muzeograf etnolog , Steliana Băltuţă.


EXPOZITIA ETNOGRAFICA ITINERANTĂ,,DATINILE ALBEI PENTRU TOATA LUMEA" "Galeriile de Artă ,, Ştefan Luchian" din Botoşani, au găzduit Expoziţia etnografică itinerantă ,, Datinele Albei pentru toată lumea", începând cu data de 23 aprilie 2009, în cadrul amplei manifestări dedicate ,, Zilelor Oraşului Botoşani". Vernisajul expoziţiei a avut loc în prezenţa oficialităţilor locale, dintre care amintim pe preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani domnul Mihai Tâbuleac. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani a dorit să organizeze acest eveniment în colaborare cu preşedintele Asociaţiei ,, Datini Străbune"- domnul Aurel Luca pentru a evidenţia unicitatea propriei noastre zone etnografice prin comparaţie cu elemente definitorii ale zonei etnografice Alba.
Expoziţia a fost prezentată de doamna director Lucica Pârvan şi muzeograful domnul profesor Gheorghe Median
Cu ocazia ,,Zilelor oraşului Botoşani",la Galeriile de Artă ,, Ştefan Luchian" a fost expoziţia în pictură a artistei Angelei Tomaselli S-a născut în 1943 la Brezoi, Vâlcea. Este absolventă a Academiei de Arte Frumoase "Nicolae Grigorescu" Bucuresti, sectia de Artă Monumentală, în anul 1967. Si-a făcut debutul artistic în 1968, după care a avut mai multe expoziţii personale şi de grup, în ţară şi străinătate.
Premii:
1995 - Premiul Uniunii Artistilor Plstici din Republica Moldova la "Saloanele Moldovei"
1996 - Premiul Muzeului de Arta Bacau la "Saloanele Moldovei"
1998 - Marele Premiu la Salonul de Sud, Ramnicu Valcea
2001 - Diploma de Onoare (cu Mentiune Speciala a Juriului) la Salonul International
de la Quissac, Franta.

,,Ciclul Sfântul Gheorghe este simbolul luptei şi biruinţei, al salvării credinţei, al valorilor creştine. Ansamblul acestor viziuni face trimitere la arta străveche a icoanei, dar tratată din perspectiva dublă a respectării punctului inţial canonic şi al libertăţii artistului de a organiza catapeteasma altarului potrivit propriilor erminii umane şi tehnice. Acrilicile bine temperate ca dozaj cromatic lasă impresia unei opţiuni şi a unei cordiale relaţii între idee, forma şi materialul în care poate fi optim exprimata", spune criticul de artă Valentin Ciucă despre tablourile Angelei Tomaselli.
“Găsesc în faţa tablourilor generatoare de o intimă şi ciudată lumină ale Angelei Tomaselli o bucurie adevarată care simt că mă aşteptă de mult. Căci, din fericire, valorile artistice nu se stabilesc prin ecuaţii: cine vrea să înţeleagă ceva nu cere certitudini, se mulţumeşte cu miracole.” A declarat (Paul Petrescu, Arta)

Constantin Prut a prezentat-o pe artista Angela Tomaselli ,,O anume înclinare spre tensiunea expresionistă se traduce, în creaţiile acestei artiste printr-o agitare a tuşelor şi prin nervul liniei. Fie că repertoriul imagistic cuprinde elemente de peisaj, figuri umane sau, încă de la început, erupţii ale imaginarului, lucrările tind să păstreze un echilibru relativ între efortul raţional şi explozia lirică"Muzeul Judeţean Botoşani a fost gazda unei expoziţii de cartofilie şi filatelie, autor fiind Viorica Hrustovici, membră a Asociaţiei Filateliştilor.


Expoziţia are ca subiect emanciparea femeii în lume, fapt care este evidenţiat şi în titlu ”Emanciparea femeii pe un drum fără sfârşit”. Tema este pentru a doua oară tratată într-o expoziţie.

Alături de Viorica Hrustovici la această acţiune au participat domnul profesor Gheorghe Median muzeograf, iar parteneri doamna Lucica Pârvan, director al Muzeului Judeţean, doamna Dana Pietraru director al Direcţiei pentru Cultură şi Cultelor, deputata social-democrată doamnaDoina Dreţcanu, domnul Constantin Conţac vicepreşedinte al C.J. Botoşani, doamna dr. Tamara Ciofu2.000 de instituţii la “Noaptea muzeelor,,
“Noaptea muzeelor ,,a debutat în 1999, în Franţa, sub denumirea ,, Primăvara muzeelor”. În 2005 la propunerea lui Donnedieu de Vabres, pe atunci ministru al Culturii şi Comunicării din Franţa, cu scopul de a atrage spre instituţiile muzeale un public cât mai numeros, a fost iniţiată ,, Noaptea muzeelor”.Astăzi,, Noaptea muzeelor" reuneşte aproximativ 2.000 de instituţii, dintre care jumătate din Franţa. O “implicare mai puternică” în 2005, a fost în Belgia, Serbia şi în oraşe precum Barcelona şi Bucureşti la care s-au alăturat alte muzee din Scoţia, Irlanda de Nord şi Copenhaga (Danemarca). Manifestarea permite vizitarea muzeelor, gratuit în majoritatea cazurilor, la o oră târzie (de la 19.00 la 1.00 dimineaţa) şi are ca scop încurajarea publicului larg, în special a tinerilor, de a descoperi colecţiile muzeelor .Pe data de 16-mai 2009, Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, iniţiatorul ,,Nopţii muzeelor",a sărbătorit anul acesta prin această manifestare care este la a cincea ediţie, a 50 de ani de la înfiinţare.
Pe data de. la ora 17,00 a avut loc vernisajul expoziţiei organizată de Ambasada Republicii Islamice Pakistan la Bucureşti. Expoziţia "Vise ţesute în culori" a fost adusă pentru prima dată la Botoşani şi asta graţie ambasadorului Pakistanului în România.

Este o expoziţie de broderie aparţinând unei populaţii din regiunea Cholistan. ,,În Pakistan arta broderiei este preluată de tinerele domnişoare de la o vârstă fragedă. Broderia înseamnă de fapt pregătirea lor pentru ceea ce urmează în viaţa lor, şi anume căsătoria", a declarat doamna Lucica Pârvan, directorul muzeului. În afară de broderii expoziţia a inclus o serie de obiecte artizanale, specifice acestei ţări, câteva fotografii, obiecte de vestimentaţie şi bijuterii.
,,Cei care au intrat în muzeu sâmbătă 16 mai 2009, au vizionat expoziţia pakistaneză „Vise ţesute în culori”, dar şi partea de arheologie din expoziţia de bază. În plus, au fost proiectate mai multe filme privind expoziţiile organizate în străinătate la care a participat Muzeul Judeţean, precum şi prezentări ale unităţilor muzeale din judeţ, dar şi din ţară. Record absolut cu prilejul derulării programului special „Noaptea muzeelor” la Botoşani, în intervalul orar 19,00-23,00, Muzeul Judeţean a fost vizitat de 1.200 de botoşăneni, număr care îl echivalează pe cel înregistrat în două luni de vară, pe perioada concediilor şi a vacanţei elevilor. Nici măcar expoziţia de reptile vii nu a adunat atâţia vizitatori într-o zi, timp de o lună exponatele fiind admirate de 10.000 de persoane" ,,Dacă la ediţiile anterioare ale acestui program special numărul celor care veneau la muzeu era de ordinul sutelor, acum interesul botoşănenilor a fost unul maxim. Au existat persoane care au dorit să viziteze muzeul şi după ora 23,00. „La ediţiile anterioare nu prea mai existau vizitatori după miezul nopţii, de aceea am stabilit programul de la 19,00 la 23,00". a declarat doamna director Lucica Pârvan

Un comentariu:

  1. as dori sa vad cat mai multe imagini din aceasta expozitie; Iasi-ul e la vreo 700 km; e greu de ajuns; dar expozitia Pakistan pare mirifica.

    RăspundețiȘtergere